Warta honorowa OSP Śmiłowice

Jak co roku podczas świąt Wielkiej Nocy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach uczestniczyli w warcie honorowej przy Grobie Chrystusowym. Więcej »

Oferta edukacyjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu na rok szkolny 2015/2016

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu oferuje w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach pierwszych, realizujących ogólny profil kształcenia, zgodny z podstawą programową, ukierunkowany na dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i Więcej »

Przetarg rozstrzygnięty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje Więcej »

IX edycja Międzyszkolnego Konkurs Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza. Konkurs cieszy się zainteresowaniem wielu młodych poetów. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje też szansę Więcej »

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach

29 marca 2015 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2014. Na zebraniu gościli bryg. Janusz Piasecki Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP Więcej »

 

Warta honorowa OSP Śmiłowice

IMG_1867

Jak co roku podczas świąt Wielkiej Nocy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach uczestniczyli w warcie honorowej przy Grobie Chrystusowym.

Oferta edukacyjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu na rok szkolny 2015/2016

gjJPII

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu oferuje w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach pierwszych, realizujących ogólny profil kształcenia, zgodny z podstawą programową, ukierunkowany na dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Planujemy utworzenie następujących klas:

  • klasa sportowa (dodatkowo 6 godzin wychowania fizycznego; wiodące dyscypliny sportowe – piłka nożna (dla chłopców) i koszykówka (dla dziewcząt i chłopców),
  • klasa ogólna (skierowana do wszystkich uczniów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań; możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia diagnozujące i rozwijające uzdolnienia)
  • klasa terapeutyczna (dla uczniów mających specyficzne trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu; dodatkowo indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

Każdy uczeń będzie uczył się dwóch języków obcych:

  • pierwszy język – angielski na poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę,
  • drugi język – niemiecki na poziomie III.0 – od podstaw

Przetarg rozstrzygnięty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.1.2015 na przedmiot zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej, remont terenów zieleni, budowa małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz okres gwarancji.

Wygrała oferta nr 4

Usługi Wykończeniowo-Remontowe Jan Stolarczyk

IX edycja Międzyszkolnego Konkurs Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

kls

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza. Konkurs cieszy się zainteresowaniem wielu młodych poetów. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje też szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów i możliwość ich promocji  w lokalnych mediach. Organizatorom szczególnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej do szuflady” młodzieży.      

Dyrektor SP Śmiłowic

Sławomir Gwardecki

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach

DSC_0088w

29 marca 2015 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2014.

Na zebraniu gościli bryg. Janusz Piasecki Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP we Włocławku, st. kpt. Marcin Czerwiński Zastępca dowódcy JRG 1 we Włocławku, dh Henryk Szałek Kierownik biura Zarządu Powiatowego OSP RP we Włocławku, dh Marian Karkowski Prezes Zarządu Gminnego OSP w Choceniu, dh Michał Dezor Komendant Gminny OSP w Choceniu, Pan Roman Nowakowski Wójt Gminy Choceń, Pan Józef Pawłowski Przewodniczący Rady Gminy Choceń, ks. Krystian Michalak proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach, Marzanna Rogowicz Przewodnicząca KGW w Śmiłowicach.

Wielkanoc 2015

DSC_0937

Zapraszamy do obejrzenia relacja fotograficznej ze Mszy Rezurekcyjnej, którą w niedzielny poranek Wielkanocny odprawił ks. Krystian Michalak Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Śmiłowicach.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

110422093830580104

 

 

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzę by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

Życzy ksiądz proboszcz Krystian Michalak

Wielki Tydzień

SAMSUNG

Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betani do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

Informacja dla rodziców

zyczenia-wielkanocne-2013-002

W środę 1 kwietnia uczniowie klasy VI piszą sprawdzian zewnętrzny. Wszyscy nauczyciele obecni w tym czasie w szkole będą zasiadać w komisjach egzaminacyjnych. Dlatego też nie będzie zajęć lekcyjnych w klasach I-V. Nie będzie też w tym dniu wydawania obiadów.
Od czwartku 2 kwietnia do wtorku 7 kwietnia wszystkie dzieci mają ferie świąteczne. Spotkany się w szkole dopiero 8 kwietnia w środę.

Serdecznie proszę rodziców o zapewnienie opieki w dniu egzaminu 1 kwietnia i przesyłam Najserdeczniejsze życzenia Świąteczne.

Dyrektor szkoły Sławomir Gwardecki

Turniej Tenisa Ziemnego o puchar dyrektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

17327_797316887017010_4535838215899313013_n

W rozegranym dnia 28 marca 2015 roku turnieju tenisa ziemnego o puchar dyrektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności znakomicie zaprezentował się Kacper Walecki, który w swoim debiutanckim starcie wywalczył puchar za drugie miejsce. Uczeń klasy pierwszej naszej szkoły wygrał wszystkie pojedynki grupowe oraz mecz półfinałowy, uległ dopiero w meczu finałowym ze zwycięzcą Wojciechem Jarębskim.